Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki


Jeżeli pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym istnieje silne połączenie, odłączenie ciała szklistego może spowodować pociągnięcie siatkówki. Jeżeli jest ona słaba w tym punkcie, może to doprowadzić do jej rozerwania, co z kolei umożliwi płynowi przedostawanie się pod siatkówkę i spowoduje jej odwarstwienie.

W większości przypadków nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na odwarstwienie siatkówki zanim ono faktycznie nie nastąpi. Fizycznymi objawami postrzeganymi przez pacjentów są błyski światła, męty lub utrata obwodowego widzenia. Często jednak objawy te nie są zauważane, dopóki nie dojdzie do zaburzeń widzenia środkowego. Bez natychmiastowej interwencji chirurgicznej, najlepiej pomiędzy ósmym a piętnastym dniem od wystąpienia odwarstwienia, powierzchnia siatkówki może ulegać skracaniu, ponieważ komórki barwnikowe zaczynają tworzyć błony na powierzchni siatkówki. Jeżeli ten proces nastąpi, operacja może być bardziej skomplikowana, a szanse na pomyślne wyleczenie ulegają zmniejszeniu.

Leczenie operacyjne

Pierwszym celem leczenia operacyjnego jest zamknięcie przedarcia siatkówki i zatrzymanie w ten sposób przedostawania się przez płynu pod siatkówkę. Aby to zrobić, lekarz musi przede wszystkim znaleźć wszystkie przedarcia lub otwory, bez względu na ich rozmiar, aby wytworzyć reakcję zapalną na ich brzegach, przymraża siatkówkę lub stosuje laser. Reakcja ta zadziała jak klej, gdy przedarcie będzie dociskane do nabłonka barwnikowego. Można tego dokonać na kilka sposobów: lekarz może na nowo uformować twardówkę poprzez wgłębienie gałki ocznej.

Wówczas wgłębione miejsce może naciskać na przedarcie siatkówki. Zabieg taki nazywamy opasaniem gałki ocznej lub założeniem plomby. Są to zabiegi wykonywane na zewnątrz gałki ocznej. Mogą one być uzupełnione wewnętrzną tamponadą otworów poprzez przyciskanie siatkówki do nabłonka barwnikowego za pomocą wstrzykniętego do oka gazu. Pęcherzyk gazu zostanie naturalnie wchłonięty. W skomplikowanych przypadkach, stosuje się czasami olej silikonowy, który potem musi zostać usunięty w czasie kolejnej operacji. W przypadku takiej interwencji lekarz najpierw usuwa ciało szkliste pociągające za siatkówkę, oraz błony, które spowodowały odklejenie siatkówki, przywracając jej elastyczność. Zabieg ten nazywany jest witrektomią, lub usunięciem ciała szklistego.

Zawsze istnieje prawdopodobieństwo niepowodzenia pierwszej operacji, ponieważ lekarz nie zawsze może przewidzieć wszystkie czynniki pojawiające się w okresie pooperacyjnym; dotyczy to szczególnie zaawansowanych i powikłanych przypadków odwarstwienia siatkówki. Należy wówczas wykonać ponowne operacje, ponieważ choroba może postępować i doprowadzić do utraty wzroku.

Po opuszczeniu kliniki należy oczy zakraplać. Nazwę kropli, częstotliwość stosowania i czas trwania leczenia określi lekarz. Można również stosować określone środki przeciwbólowe lub przeciwzapalne.

Gdy w oku został umieszczony pęcherzyk gazu, lekarz poprosi o utrzymywanie głowy w określonej pozycji przez kilka dni. Celem tego jest umożliwienie pęcherzykowi nacisku na właściwą część siatkówki. Pęcherzyk zniknie samoistnie po kilku dniach. Podczas tego okresu w dolnym polu widzenia zauważalna będzie czarna plama. Gdy w oku umieszczony jest pęcherzyk gazu, zakazana jest jakakolwiek podróż samolotem.
Aby umożliwić właściwe gojenie siatkówki, należy unikać ruchów powodujących wstrząs dla oka. Należy unikać czytania i patrzenia przez okno podczas podróży samochodem lub pociągiem. Należy unikać wysiłku i sportu. Możliwe jest jednakże oglądanie telewizji, jeżeli zezwala na to określona przez lekarza pozycja głowy.

Dodatkowo, przez 15 dni należy przestrzegać kilku zasad:
- Nie należy podrażniać oka, trzeba uważać podczas stosowania szamponu i mydła, nie powinno się uczęszczać na basen.
- Należy unikać przeziębień i zarażonych osób. Infekcja oczu to bardzo poważne powikłanie, wymagające pilnego leczenia. Jeżeli oko boli lub jest zaczerwienione, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Wzrok będzie poprawiał się stopniowo w miarę jak pęcherzyk gazu będzie znikał z oka. Jednakże nie powinno występować nagłe zacienienie pola widzenia. Jeżeli takowe się pojawi, należy skontaktować się z lekarzem.

Wizyta kontrolna u lekarza pozwoli na ocenę wyników operacji. Należy pamiętać, że istnieje ryzyko nawrotu choroby i mogą być konieczne kolejne interwencje. Jeżeli wszystko się powiedzie, można oczekiwać powrotu do normalnej aktywności. Ból, jeżeli w ogóle się pojawi, stopniowo ustąpi.

Comments are closed.