Obrzęk plamki / Błona nasiatkówkowa

Obrzęk plamki / Błona nasiatkówkowa


Choroby plamki dotyczą małego, jedno- do dwumilimetrowego obszaru umieszczonego w środku siatkówki. W tym miejscu znajduje się największe skupisko komórek odbierających wrażenia wzrokowe, co wyjaśnia, dlaczego plamka kontroluje ostrość i czystość środkowego pola widzenia potrzebnego do czytania, pisania lub prowadzenia samochodu.

Pozostała część siatkówki odpowiedzialna jest za mniej dokładne widzenie obwodowe. We wszystkich chorobach plamki, bez względu na przyczynę — zator naczyń siatkówki, choroby zakaźne, choroby pooperacyjne, niekontrolowaną cukrzycę, zespół pociągania szklistkowo-siatkówkowego lub błonę nasiatkówkową — w plamce powstaje obrzęk. Powiększając się, obrzęk ten zaburza połączenia komórek nerwowych, więc znaczna ilość wrażeń wzrokowych nie będzie mogła być wysłana do mózgu. Objawi się to narastającą utratą ostrości wzroku. Im większy obrzęk, tym większy ubytek widzenia. Dodatkowo, jeżeli na siatkówce pojawią się fałdy, pacjent będzie widział obraz zniekształcony. Niepołączone komórki powoli giną, a bez pomocy wzrok pacjenta będzie się pogarszał, nie pozostawiając nadziei na polepszenie.

h5>Leczenie operacyjne

Celem operacji jest zatrzymanie utraty wzroku lub nawet uzyskanie lekkiej poprawy. W większości wypadków lekarz postąpi w sposób następujący. Najpierw zastosuje witrektomię, czyli usunie ciało szkliste za pomocą witrektomu, zastępując je płynem. Następnie usunie błonę graniczną tylną ciała szklistego. Potem — w zależności od potrzeb — usunie błonę na powierzchni siatkówki i/lub błonę graniczną wewnętrzną siatkówki w jej tylnej części. Błona ta jest bardzo cienka, dziesięć razy cieńsza od włosa — ma zaledwie kilka mikronów grubości. Czynności te nie tylko pomagają zwalczyć obrzęk i zatrzymać proces zniszczeń komórkowych, a tym samym utratę wzroku, lecz również umożliwiają pozostałym komórkom nerwowym odtworzenie połączeń, co wyjaśnia, dlaczego czasami możliwe jest uzyskanie poprawy widzenia.

Po opuszczeniu kliniki oko należy zakraplać. Nazwa kropli, częstotliwość stosowania i czas trwania terapii zostaną określone na oryginalnej recepcie.

Opatrunek można zdjąć z oka drugiego dnia. Można wykonywać normalne czynności, lecz przez 15 dni należy pamiętać o dwóch zasadach:
- Po pierwsze, nie należy podrażniać oka, trzeba uważać podczas stosowania szamponu i mydła, nie powinno się uczęszczać na basen.
- Po drugie, trzeba unikać źródeł zakażeń. Należy unikać przeziębień i zakażonych osób. Infekcja oka jest bardzo poważnym powikłaniem, które wymaga pilnego leczenia. Jeżeli oko będzie zaczerwienione lub będzie boleć, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wzrok zacznie się stopniowo poprawiać w ciągu sześciu miesięcy po operacji. Jeżeli wszystko się powiedzie, po miesiącu od operacji, wzrok powróci do stanu sprzed operacji i nie powinien się pogorszyć. Przez sześć pierwszych miesięcy nie należy planować zmiany okularów.
Wreszcie, należy pamiętać o ryzyku odklejenia się siatkówki, które w okresie od kilku miesięcy do kilku lat po operacji jest nieco podwyższone. Dodatkowo, u chorych, którzy nie przeszli operacji zaćmy może dojść do przyśpieszenia jej rozwoju.

Comments are closed.