Zien

Zien


Laten we eerst onderzoeken we hoe het zien werkt. Om te kunnen zien is een lichtbron nodig. Zonder licht is alles zwart. De lichtbron zendt deeltjes uit, fotonen genaamd, die op solide objecten in allerlei richtingen afketsen, voordat ze uiteindelijk het oog bereiken.

Om goed te kunnen zien moet het weefsel waar ze doorheen gaan transparant zijn.

Ten eerste het hoornvlies aan de voorkant van het oog. Daarna de kristallijnen lens achter de pupil. Dan het glasvocht in het midden van het oog. Tenslotte bereiken ze het netvlies, de fotografische plaat van het oog. Ze stoppen in het pigmentblad, waar ze zenuw impulsen genereren.

Deze impulsen vervolgen hun weg richting de oogzenuw en gaan via de optische banen naar de optische schors in de hersenen, waar beeldvorming plaatsvindt. Dit proces zorgt ervoor dat we de wereld om ons heen kunnen waarnemen

Commentaire fermé