Staar

Staar


Men spreekt van staar indien de kristallijnen lens niet meer helder is De kristallijnen lens is deze kleine lens achter de pupil die de fotonen convergeert op de het netvlies en het oog instaat stelt scherp te stellen.

Als de kristallijnen lens egaal opaak wordt dan worden minder fotonen doorgelaten en wordt het zicht toenemend wazig, met mogelijk ook een veranderd kleurenzien. Als slechts een deel van de lens opaak is kunnen lichtbronnen hinderlijk worden, speciaal ’s nachts, bijvoorbeeld bij het autorijden. Als alleen de centrale kern opaak is kan er dubbelzien in het aangedane oog optreden.

OPERATIEVE BEHANDELING

De behandeling van staar is altijd operatief met als doel de kristallijnen lens te vervangen. Aan het begin van de procedure wordt het oog gevuld met een visco-elastische vloeistof om de oogweefsels, vooral het hoornvlies te beschermen. De chirurg kan dan het voorste deel van het lenszakje verwijderen middels een zogenaamde capsulorhexis.

Met ultrasone phaco-emulsificatie wordt de lensinhoud verpulverd en opgezogen waarbij het achterdeel van het lenszakje intact blijft. Hierin wordt de kunstlens, waarvan de sterkte tevoren met echografie bepaald was, geplaatst. De pootjes zorgen voor de stabiliteit.

NA DE OPERATIE
Na het verlaten van de kliniek gaat u uw oog druppelen. Het soort druppels, de druppelfrequentie en de druppelduur staan op het recept. Uw gezichtsscherpte zal in de dagen na de operatie steeds beter worden, maar het optimale zicht zal meestal pas verkregen worden na het aanmeten van een nieuw brillenglas. Na het verlaten van de kliniek mag u lezen TV kijken, lopen en bukken…. alle dagelijkse activiteiten doen.

AANBEVELINGEN VOOR 15 DAGEN

U moet echter de eerste 15 dagen na de operatie 3 voorzorgsmaatregelen in acht nemen

- 1 niets mag uw oog aanraken; de wond kan bij druk openspringen. Het wordt daarom aanbevolen niet te sporten en een bril te dragen zodat kleine kinderen de ogen van hun grootouders niet kunnen aanraken
- 2 wrijf niet in uw oog en wees voorzichtig met shampoo en zeep. Ga niet zwemmen
- 3 tenslotte vermijdt iedere vorm van infectie. Geen kouvatten en geïnfecteerde mensen ontlopen.

Een ooginfectie is een zeer ernstige complicatie die terstond behandeld moet worden. Als uw oog rood wordt of pijn doet of wanneer het zicht plotseling verslechtert dan moet u direct de oogarts bellen.

Commentaire fermé