Netvliesloslating

Netvliesloslating


Als er een stevige verbinding tussen het glasvocht en het netvlies is, kan er bij een glasvocht loslating aan het netvlies getrokken worden. Als er dan een zwakke plek in het netvlies is kan er een scheur ontstaan, waar doorheen vloeistof onder het netvlies kan stromen met als gevolg een netvliesloslating.

In de meeste gevallen zijn er geen aanwijzingen dat de netvliesloslating zal ontstaan voordat het echt gebeurt.
De patiënt kan lichtflitsen of een toename van floaters waarnemen, of uitval van een deel van het gezichtsveld. Dit laatste wordt vaak pas opgemerkt wanneer het centrale zien bijna is aangedaan. Zonder een snelle chirurgische interventie, liefst binnen 8 tot 15 dagen, kan het netvlies verlittekenen, omdat pigmentcellen membranen op het oppervlakte van het netvlies vormen. In dat geval wordt de chirurgie veel gecompliceerder en zijn de kansen op herstel flink verminderd.

OPERATIEVE BEHANDELING

Het eerste doel van de behandeling is de vloeistofstroom via de scheur te stoppen, door de scheur te dichten. Het pigmentblad kan dan het vocht onder het netvlies wegpompen, waardoor het netvlies tot aanliggen komt.. Om dit te doen moet de chirurg eerst alle scheuren en gaatjes, hoe klein ook, vinden om een ontstekingsreactie teweeg te brengen langs de randen van de scheuren of gaatjes met koude applicatie of lasercoagulatie. Deze reactie werkt als lijm, wanneer de scheur tegen het pigmentblad geduwd wordt. Dit kan gedaan worden op verschillende manieren. De dokter kan de harde oogrok tegen de scheur aan duwen door er een plombe op te hechten aan de buitenkant. Van binnenuit kan de scheur tegen het pigmentblad geduwd worden met een gasbel. Deze gasbel zal vanzelf geresorbeerd worden. In gecompliceerde gevallen is soms een siliconen oliebel nodig, die wel later operatief verwijderd moet worden.

Tenslotte kan het nodig zijn om het glasvocht te verwijderen om de tractie op het netvlies op te heffen. Dit wordt vitrectomie genoemd.
Al deze procedures kunnen tegelijk gedaan worden, met nog andere aanvullende handelingen, zoals het afprepareren van membranen en het verwijderen van het vocht onder het netvlies.

Er is altijd een kans dat de eerste operatie niet lukt, met name wanneer de netvliesloslating lang bestaat en als er complicerende factoren zijn. Er zal opnieuw geopereerd moeten worden wanneer het netvlies niet vast blijft zitten en de aandoening verder leidt tot permanent verlies van zicht.

NA DE OPERATIE

De dag na de operatie moet het oog gedruppeld worden. De naam van de druppels, de frequentie en de duur van de behandeling staan op het recept. Medicatie tegen pijn en ontsteking kan ook voorgeschreven worden.

HOUDING VAN HET HOOFD

Als er een gasbel in uw oog is ingebracht moet u gedurende een aantal dagen uw hoofd in een bepaalde positie houden. Het doel van deze positie is om de gasbel tegen een bepaald deel van het netvlies te laten drukken. Deze gasbel verdwijnt vanzelf na enige tijd. In deze periode ziet u een grote zwarte bel onder in het gezichtsveld, alsof u door een aquarium kijkt. Zolang de gasbel in het oog is mag u niet vliegen.

GENEZINGSPROCES TUSSEN DE 8 EN 15 DAGEN

Om het netvlies goed te laten genezen wordt aanbevolen om snelle oogbewegingen te vermijden. Vermijd lezen en naar buiten kijken vanuit een bewegend voertuig. Vermijd inspanning en sport. Indien de hoofd positionering het toelaat kan wel TV gekeken worden.
Bovendien moet u gedurende tenminste 15 dagen een aantal voorzorgen in acht nemen
1) Wrijf niet in uw oog, wees voorzichtig met shampoo en zeep en ga niet zwemmen
2) tenslotte vermijdt iedere vorm van infectie. Geen kouvatten en geïnfecteerde mensen ontlopen
Een ooginfectie is een zeer ernstige complicatie die terstond behandeld moet worden. Als uw oog rood wordt of pijn doet of wanneer het zicht plotseling verslechtert dan moet u direct de oogarts bellen.

Uw gezichtsscherpte zal steeds beter worden. Wanneer er een gasbel aanwezig is kan het moeilijk zijn om deze verbetering waar te nemen. Er moet geen plotselinge schaduw in het gezichtsveld optreden; dan moet u de oogarts bellen. Bij de volgende controle kan de oogarts het resultaat van de operatie beoordelen. Weet dat er altijd een recidiefkans is en dat een heroperatie nodig kan zijn. Als alles goed gaat kan u uw normale activiteiten hervatten. Verbetering van het zicht wordt bereikt 3-6 maanden na de operatie. Als er al enige pijn was dan zal dit steeds minder worden.

Commentaire fermé