Macula aandoeningen

Macula aandoeningen


De macula is een klein gebied van 1-2 mm in het midden van het netvlies. Hier is de hoogste concentratie van visuele cellen, waardoor de macula zorgt voor een scherp beeld nodig voor lezen, schrijven of autorijden. De rest van het netvlies levert het minder scherpe perifere gezichtsveld.

Bij alle macula aandoeningen ongeacht de oorzaak ( afsluiting van de centrale vene, ontstekingsproces, reactie na een operatie, ongecontroleerde diabetes, abnormale verbinding van het glasvocht aan de retina of spontane membraanvorming op het netvlies) ontstaat een zwelling (oedeem) van de macula. Dit oedeem rekt vervolgens de verbindingen tussen de zenuwcellen op en verbreekt ze waardoor een groot deel ven de visuele impulsen niet naar de hersenen gestuurd wordt.

Er zal een voortdurend verlies van de centrale gezichtsscherpte op treden. Hoe meer oedeem, des te meer visus verloren gaat. Bovendien zal de patiënt beeldvervorming bemerken, ook doordat er plooien in het netvlies kunnen zijn. Steeds meer gaan de losgetrokken cellen verloren en zonder behandeling treedt onherstelbare schade op.

OPERATIEVE BEHANDELING

Het doel van de operatie is het stoppen van het visus verlies of zelfs een geringe verbetering te verkrijgen. In de meeste gevallen zal de chirurg als volgt te werk gaan. Eerst wordt een vitrectomie gedaan. Dat is het verwijderen van het glasvocht met behulp van een vitrectoom, terwijl er een andere speciale vloeistof voor in de plaats komt. Dan wordt de glasvocht membraan ( het zakje rond het glasvocht, wat vaak vast zit op het netvlies) verwijderd. Vervolgens wordt de membrana limitans interna achterin het oog van het netvlies afgehaald. Deze membraan is een hele dunne film, enkele micron dik , 10 maal zo dun als een haar. Niet alleen helpt dit het bestrijden van het oedeem en gaat dit het proces van celverlies tegen en dus visusverlies, maar ook kan dan een aantal de overige cellen weer opnieuw verbindingen vormen, waardoor er soms enig herstel van zicht mogelijk is.

NA DE OPERATIE

De dag na de operatie moet het oog gedruppeld worden. De naam van de druppels, de frequentie en de duur van de behandeling staan op het recept. De dag na de operatie mag het verband af. U kan de dagelijkse activiteiten hervatten, maar u moet de eerste 15 dagen een aantal voorzorgen in acht nemen.

AANBEVELINGEN VOOR DE EERSTE 15 DAGEN

1) wrijf niet in uw oog, wees voorzichtig met shampoo en zeep en ga niet zwemmen
2) tenslotte vermijdt iedere vorm van infectie. Geen kouvatten en geïnfecteerde mensen ontlopen
Een ooginfectie is een zeer ernstige complicatie die terstond behandeld moet worden. Als uw oog rood wordt of pijn doet of wanneer het zicht plotseling verslechtert dan moet u direct de oogarts bellen.

De gezichtsscherpte zal langzaam beter worden de eerste 6 maanden na de operatie. Als alles goed gaat komt de gezichtsscherpte na 1 maand min of meer op het niveau van voor de operatie ( niet lager) en als er verbetering optreedt ontstaat dit de volgende 6 maanden, dus daarvoor moet u de bril nog niet laten veranderen.

Tenslotte moet u weten dat het risico op een netvliesloslating de komende maanden of jaren iets verhoogd is. Bovendien zullen patiënten die nog geen staar operatie hebben ondergaan een versnelling van het ontstaan van de normale ouderdomsstaar ervaren.

Commentaire fermé