2017 Meeting

17th EVRS Meeting

September 14-17, 2017

Teatro della Pergola
FLORENCE – ITALY


Congress Topic: TUTTI FRUTTI

Congress Study: ENDOPHTHALMITIS