VPMD

La DMLA


Věkem podmíněná makulární degenerace, která je v rozvinutých zemích hlavní příčinou ztráty zraku starších lidí, postihuje oblast makuly, malé oblasti široké jeden až dva milimetry, umístěné uprostřed sítnice. Makula je zásobována krevními cévami v cévnatce, vrstvě pod pigmentovým epitelem. Makula má nejvyšší hustotu zrakových buněk, proto nám poskytuje ostré vidění detailů při čtení, psaní či řízení.

Co je to věkem podmíněná makulární degenerace?

Zbytek sítnice nám dává méně ostrý obraz periferie zorného pole. Vlivem stárnutí, někdy také vlivem dalších faktorů jako vysoký krevní tlak, ateroskleróza, sluneční záření či dědičnost, živiny z krve nemohou pronikat do sítnice, která je tím poškozována.

Choroba se dále vyvíjí třemi různými způsoby:

Nejprve se tvoří drúzy, usazeniny v sítnici, které pacient vnímá jako drobné výpadky v zorném poli: působí potíže při rozlišování některých písmen uprostřed slova, případně při čtení celého slova uprostřed věty.

V pokročilejším stádiu se rozvíjí atrofie, která se nazývá suchá makulární degenerace: zrakové buňky v makule postupně umírají a jsou nahrazovány atrofickou jizvou. Centrální vidění je nevratně zničeno.

V ještě pokročilejším stádiu vzniká výpotek, choroba se tedy vyvíjí směrem vlhké makulární degenerace: ve snaze zlepšit prokrvení sítnice produkuje růstový faktor VEGF, který stimuluje růst novotvořených cév v cévnatce. Potíž je v tom, že tyto novotvořené cévy nepomáhají, ale škodí: prorážejí bariéru pigmentového epitelu a prosakují tekutinu, která působí odchlípení, prosáknutí a otok sítnice. Pacient pozoruje pokřivení obrazu, deformaci svislých a vodorovných linií, poruchu rozlišování barev a pokles zrakové ostrosti s pocitem, že mu již špatně slouží brýle. Nakonec novotvořené cévy krvácejí, zrakové buňky v centru sítnice jsou zničeny a uprostřed zorného pole se objeví černá skvrna. Pacient se stále dokáže pohybovat a vnímá okolní předměty, ale nedokáže číst, psát, řídit a rozeznávat obličeje.

Léčba

Protože makulární degenerace patří mezi poruchy, způsobené stárnutím, je snadné pochopit, že možnosti trvalého vyléčení jsou malé.
Ve snaze zastavit tento nevratný vývoj směřující ke ztrátě centrálního vidění byly v posledních dvaceti letech úspěšně navrženy různé léčebné postupy. Tyto procedury ovlivňují zejména vlhkou formu degenerace.

1. Nejprve laserová koagulace: laser je paprsek s vysokou energií, která produkuje teplo, které zničí novotvořené cévy. Potíž je v tom, že se současně zničí i přilehlé zrakové buňky. Laser proto používáme pouze ve speciálních případech, v nichž je jeho použití bez rizika.

2. Později se objevily chirurgické pokusy. Chirurgicky lze odstranit novotvořené cévy bez poškození zrakových buněk, ale operace je velmi choulostivá a není bez rizika potíží a komplikací. Operace se tudíž rovněž omezují na velmi speciální případy.

3. Dále se zkoušela fotodynamická léčba. Do žíly se aplikovala speciální fotosenzibilizační látka a o 15 minut později, když se usadila v novotvořených cévách, se aplikoval speciální laserový paprsek s nízkou intenzitou, který tyto cévy selektivně uzavřel. Tato léčba je bezbolestná. Často je třeba několika sezení; během 48 hodin po zákroku se pacient musí vyhýbat slunečnímu záření, opalování či zubařským lampám.

4. Nejnověji byly zavedeny nitrooční injekce anti-VEGF. Anti-VEGF preparáty jsou léky, které fungují jako selektivní prostředky na hubení plevele; dokážou zničit novotvořené cévy tím, že potlačují růstový faktor VEGF, který původně podporoval jejich bujení. Jelikož anti-VEGF šetří zrakové buňky, anti-VEGF dokáže zlepšovat vidění, avšak jeho účinnost je většinou pouze dočasná. Proto jsou často nutné opakované injekce, podávané během několika let; frekvence injekcí závisí na typu anti-VEGF i na individuální odpovědi na léčbu. Oční lékař provádí pravidelné kontroly s vyšetřením očního pozadí, OCT (optickou koherenční tomografií) a angiografií, aby odhalil recidivu onemocnění; v takovém případě je na místě opakovat injekci co nejdříve.

Před injekcí

Doporučujeme nenosit kontaktní čočky týden před injekcí a v den injekce, nepoužívat make-up a šperky a umývat se desinfekčním mýdlem.

Po injekci

Do oka budete kapat oční kapky. Radíme vám vyvarovat se nachlazení a nákaze od infikovaných pacientů. Pokud by oko zčervenalo, bolelo, nebo pokud by se vám náhle zhoršilo vidění či objevilo nezvyklé oslnění, bez prodlení zavolejte očnímu lékaři.

Comments are closed.