Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice


Je-li mezi sítnicí a sklivcem pevné spojení, odloučení zadní plochy sklivce od sítnice může působit tah za sítnici. Je-li sítnice v tomto místě oslabená, může v ní vzniknout trhlina, kterou proniká nitrooční tekutina a sítnice se odchlipuje. V naprosté většině případů nic nenaznačuje, že se sítnice odchlípí, dokud se tak nestane.

Někdy pacient může vnímat záblesky světla, hustě padající černé vločky, nebo periferní výpadek zorného pole, který si však dlouhou dobu neuvědomuje, dokud není postiženo centrální vidění. Bez včasného chirurgického zákroku, nejlépe během jednoho až dvou týdnů, se sítnice svraští, protože pigmentové buňky pronikají trhlinou na povrch sítnice a začnou tvořit jizevnaté membrány. Jakmile je sítnice svraštělá, operace je mnohem složitější a naděje na zhojení jsou velmi omezené.

Chirurgická léčba

Hlavním cílem chirurgické léčby je zabránit nitrooční tekutině v pronikání pod sítnici tím, že uzavřeme trhlinu. Pigmentový epitel poté tekutinu vypumpuje a umožní opětné přiložení sítnice. Aby to bylo možné, chirurg musí nejprve všechny díry a trhliny nalézt, a to i ty nejmenší, aby mohl zmrazením nebo laserem navodit na okraji trhlin zánětlivou reakci.

Tato reakce poslouží jako lepidlo poté, co trhlinu přiložíme na pigmentový epitel. Toto lze udělat několika způsoby: chirurg promáčkne bělimu a přitlačí ji tak proti trhlině s použitím plomby, přišité zevně na bělimu; jindy může použít vnitřní tamponádu – přitlačit sítnici proti pigmentovému epitelu injekcí bubliny plynu do oka. Tato bublina se sama vstřebá.

Ve složitých případech namísto plynu použije silikonový olej, který je však později třeba vypustit. Jindy může nejprve odstranit sklivcové trakční pruhy, které způsobily odchlípení sítnice, aby se sítnice uvolnila a mohla se přiložit.

Tato operace se jmenuje vitrektomie, neboli odstranění sklivce. Všechny tyto postupy můžeme provádět najednou a můžeme je doplňovat dalšími kroky, jako preparace membrán nebo vypuštění tekutiny pod sítnicí.

Vždy existuje i možnost neúspěchu první operace, protože chirurg nemůže plně ovlivnit výsledek operace každého odchlípení sítnice, zejména pokud je nález pokročilý, nebo jsou-li přítomny komplikace. Je třeba operovat i opakovaně, protože pokud se sítnice nezhojí, stav povede k trvalé ztrátě zraku.

Po operaci

Hned po odchodu z kliniky si začnete kapat oční kapky. Název kapek, frekvence kapání a trvání léčby budou uvedeny na předpisu. Můžete také dostat léky proti bolesti.

Poloha hlavy

Pokud jste do oka dostali bublinu plynu, chirurg vás požádá, abyste po několik dnů dodržovali určitou polohu hlavy. Cílem této polohy je umožnit plynové bublině, aby tlačila na správnou oblast sítnice.

Vstřebávání bubliny

Tato bublina po několika dnech sama zmizí. Během této doby budete dole před okem vidět velký černý kruh, jako byste se dívali skrz akvárium. Dokud bude v oku bublina plynu, nesmíte cestovat letadlem.

Proces hojení

1. – 2. týden
Abyste podpořili správné hojení sítnice, radíme vám vyhnout se pohybům, spojeným s otřesy oka. Nečtěte a v autě nebo ve vlaku se nedívejte z okna. Vyhněte se tělesné námaze a sportu. Pokud vám to však předepsaná poloha hlavy dovolí, můžete se dívat na televizi.

Doporučení na dobu dvou týdnů

Dále je třeba, abyste nejméně dva týdny dodržovali některá bezpečnostní opatření:
nedrážděte své oči; opatrně používejte šampón a mýdlo a nechoďte na koupaliště.
Vyvarujte se prochladnutí a vyhýbejte se infekčně nemocným lidem. Oční infekce je velmi vážnou komplikací, vyžadující okamžitou léčbu. Pokud vaše oko zčervená nebo začne bolet, nebo pokud se vám náhle zhorší vidění, ihned volejte svého chirurga.

Po dvou týdnech

Vidění se vám bude postupně zlepšovat. V přítomnosti plynové bubliny toto zlepšování asi těžko poznáte. Neměli byste však vidět postupující tmavou clonu v zorném poli. V takovém případě zavolejte svému chirurgovi.

Operace … 6 měsíců

Kontrola u vašeho operatéra mu umožní posoudit výsledky operace. Vězte, že riziko recidivy vždy existuje a že mohou být nutné další zákroky. Když se vše podaří, můžete se vrátit ke své práci. Zlepšení zrakové ostrosti nastane během tří až šesti měsíců po operaci. Pokud by vás něco bolelo, bolest postupně vymizí.

Comments are closed.