Makulární syndromy

Makulární syndromy


Makulární syndromy postihují makulu, malou, jedno – až dvoumilimetrovou oblast v centru sítnice, v níž je největší hustota zrakových buněk; díky tomu nám makula poskytuje ostré a jasné vidění, nezbytné pro čtení, psaní či řízení. Zbytek sítnice odpovídá za méně přesné vidění v periferii zorného pole.

U všech makulárních syndromů, nehledě na příčinu, kterou mohou být uzávěr sítnicové žíly, zánět, pooperační postižení, dekompenzovaná cukrovka, abnormální srůst sklivce se sítnicí, či spontánní epiretinální membrána neznámého původu, je v makule přítomen otok – edém. Tento edém narůstá a přeruší spojení nervových buněk, takže mnoho zrakových vjemů nemůže být posláno do mozku.

Následuje postupná ztráta centrální zrakové ostrosti. Čím větší je otok, tím více vidění je ztraceno. Navíc, pokud přirostlý sklivec působí nařasení sítnice, pacient vidí pokřiveně. Rozpojené nervové buňky jedna po druhé nenávratně odumírají a pokud edém neléčíme, zraková ostrost klesá bez naděje na návrat.

Chirurgická léčba

Cílem operace je zastavit postupující ztrátu vidění, nebo dokonce dosáhnout mírného zlepšení. Ve většině případů chirurg postupuje následujícím způsobem. Nejprve provede vitrektomii, tj. odstranění sklivce vitrektomem a jeho nahrazení čirou tekutinou. Potom odstraní zadní plochu sklivce, tedy obal sklivce, často přilepený k sítnici. Poté odstraní vnitřní limitující membránu sítnice z oblasti zadního pólu oka. Tato membrána je velmi tenkou blankou, tlustou jen několik mikrometrů, neboli, jinými slovy, desetkrát tenčí než lidský vlas.

Tento postup nejen pomáhá proti edému a brzdí proces odumírání buněk a ztrátu zraku, ale rovněž napomáhá obnově buněčných spojení zbývajících nervových buněk. Díky tomu lze někdy získat zpět alespoň část ztraceného vidění.

Po operaci

Hned po odchodu z kliniky si začnete kapat oční kapky. Název kapek, frekvence kapání a trvání léčby budou uvedeny na předpisu.

První den po operaci můžete sejmout oční obvaz. Můžete provádět běžné denní aktivity, ale po dobu dvou týdnů je třeba dodržovat určitá opatření:

Za prvé, nedrážděte své oči; opatrně používejte šampón a mýdlo a nechoďte na koupaliště.

Za druhé, vyhýbejte se riziku infekce. Vyvarujte se prochladnutí a vyhýbejte se infekčně nemocným lidem. Oční infekce je velmi vážnou komplikací, vyžadující okamžitou léčbu. Pokud vaše oko zčervená nebo začne bolet, ihned volejte svého chirurga.Digram: Operace … 1 měsíc … 6 měsíců

Vaše vidění se bude postupně zlepšovat během šesti měsíců po operaci. Pokud vše bude probíhat dobře, během jednoho měsíce se vidění vrátí na úroveň před operací a již se nebude zhoršovat. Zlepšení zraku, pokud k němu dojde, nastane během následujících šesti měsíců. Neplánujte proto výměnu brýlí během těchto šesti měsíců.

Dlouhodobá rizika

Konečně, vězte, že riziko odchlípení sítnice je v následujících měsících či letech lehce zvýšeno. Navíc, u pacientů, kteří neprodělali operaci šedého zákalu, se může přirozený vývoj šedého zákalu urychlit.

Comments are closed.