Jak funguje vidění?

Jak funguje vidění?


Abychom lépe porozuměli chorobám sklivce a sítnice, nejprve musíme zjistit, jak vlastně funguje vidění. Abychom viděli, potřebujeme světlo. Bez světla je všechno černé.

Světlo vyzařuje částice zvané fotony, které se odrážejí všemi směry od různých předmětů předtím, než proniknou do oka. Abychom dobře viděli, musí být tkáně, kterými světlo proniká, průhledné.

Světlo proniká nejprve rohovkou, která je na oku vpředu. Pak čočkou, která je za zornicí. Dále sklivcem uvnitř oka. Konečně fotony dorazí k sítnici, která plní funkci fotografické matnice, a zastaví se u vrstvy pigmentového epitelu a zrakových buněk, kde vznikají nervové impulzy.

Tyto impulzy směřují ke zrakovému nervu a poté po zrakové dráze, až dorazí k týlnímu laloku mozku, kde je vytvářen zrakový vjem. Tento proces nám umožňuje přijímat obraz okolního světa.

Comments are closed.