content top

Jak funguje vidění?

Jak funguje vidění?

Jak funguje vidění? Abychom lépe porozuměli chorobám sklivce a sítnice, nejprve musíme zjistit, jak vlastně funguje vidění. Abychom viděli, potřebujeme světlo. Bez světla je všechno černé. Světlo vyzařuje částice zvané fotony, které se odrážejí všemi směry od různých předmětů předtím, než proniknou do oka. Abychom dobře viděli, musí být tkáně, kterými světlo proniká, průhledné. Světlo...

Read More

Šedý zákal

Šedý zákal

Šedý zákal Se vznikem šedého zákalu čočka ztrácí svou průhlednost. Oční čočka je průhledný útvar za zornicí, který spojuje paprsky na sítnici, což umožňuje oku zaostřovat. Pokud se čočka zkalí celá rovnoměrně, propouští méně fotonů a vidění se postupně rozmazává, někdy spolu s narušením vnímání barev. Pokud se zkalí jen část čočky, světelné zdroje nás začnou obtěžovat, zejména v...

Read More

VPMD

VPMD

La DMLA Věkem podmíněná makulární degenerace, která je v rozvinutých zemích hlavní příčinou ztráty zraku starších lidí, postihuje oblast makuly, malé oblasti široké jeden až dva milimetry, umístěné uprostřed sítnice. Makula je zásobována krevními cévami v cévnatce, vrstvě pod pigmentovým epitelem. Makula má nejvyšší hustotu zrakových buněk, proto nám poskytuje ostré vidění detailů při čtení,...

Read More

Ablace zadní plochy sklivce

Ablace zadní plochy sklivce

Ablace zadní plochy sklivce Po narození je sklivec přichycený k sítnici a naléhá na ni, dokud se následkem přirozeného stárnutí od sítnice neodloučí. Tento jev, zvaný odloučení zadní plochy sklivce, může působit vnímání světelných záblesků před okem, nebo vnímání plovoucích zákalů. Tyto zákaly jsou neprůhledné částečky sklivce mezi zdrojem světla a sítnicí, které proto vnímáme jako stíny...

Read More

Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice Je-li mezi sítnicí a sklivcem pevné spojení, odloučení zadní plochy sklivce od sítnice může působit tah za sítnici. Je-li sítnice v tomto místě oslabená, může v ní vzniknout trhlina, kterou proniká nitrooční tekutina a sítnice se odchlipuje. V naprosté většině případů nic nenaznačuje, že se sítnice odchlípí, dokud se tak nestane. Někdy pacient může vnímat záblesky světla,...

Read More

Makulární syndromy

Makulární syndromy

Makulární syndromy Makulární syndromy postihují makulu, malou, jedno – až dvoumilimetrovou oblast v centru sítnice, v níž je největší hustota zrakových buněk; díky tomu nám makula poskytuje ostré a jasné vidění, nezbytné pro čtení, psaní či řízení. Zbytek sítnice odpovídá za méně přesné vidění v periferii zorného pole. U všech makulárních syndromů, nehledě na příčinu, kterou mohou být...

Read More

Makulární díra

Makulární díra

Makulární díra Makulární díra je onemocnění, postihující makulu, jedno- až dvoumilimetrovou oblast uprostřed sítnice. Právě zde máme největší hustotu zrakových buněk; proto je oblast makuly zodpovědná za vybrané zrakové schopnosti, jakými jsou čtení, psaní či řízení, zatímco okolní oblasti sítnice odpovídají za zbytek zorného pole. Ve vašem oku způsobil tah membrány na povrchu sítnice díru...

Read More
content top